Видеонаблюдение

Водоустойчивост: Да

Видео: 1280х720

Снимки: 2048х1536

Размер на камерата: 8.2мм

Тръба: 1 метра

-30%

Водоустойчивост: Да

Видео: 720Р

Ъгъл на видимост: 60

WiFI: Да

Top