Ендоскопи

Водоустойчивост: Да

Диаметър на камерата: 9мм

Гъвкавата тръба:

Видео: 640х480

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 15мм

Кабела: 5 метра

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 11мм

Кабел: 5 метра

Диаметър на камерата: 10мм

Гъвкавата тръба:

Видео: 640х480

Ъгъл на видимост: 60

Водоустойчивост: Да

Видео: 1600х1200

Размер на камерата: 10мм

Кабел: 10 метра

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 10мм

Кабела: 5 метра

Top