SPY.BG Гаранция и връщане на стока

Всички стоки предлагани на БЕСТТЕХ ЕООД са нови, от утвърдени производители, официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от тази страница е с изрично указан гаранционен срок. За гаранционно обслужване, всеки клиент може да се обърне свободно към съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта. БЕСТТЕХ ЕООД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба. Всяка пратка изпратена до клиент има задължителна застраховка.


Клиента е длъжен да провери цялостта на пратката преди да я приеме и ако установи несъответствие или повреда да я откаже. Клиента има право да върне всеки един продукт, който е в търговски вид и е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и съпътстващите документи до 14-дневен срок от датата на получаването им, като куриера е за сметка на клиента.


При установяване цялостта на върнатия продукт сумата се превежда на клиента по банковата сметката от която е платил. При плащане с наложен платеж сумата се изплаща с паричен превод . Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката. Гаранция се изпълнява единствено ако са спазени условията, описани във гаранционната карта.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
- Тази гаранция е валидна само ако данните на купувача и продавача са попълнени изцяло и четливо в момента на получаване на стоката.
- ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване.
- Всички проблеми, възникнали след получаване на стоката се решават само и единствено от оторизирана сервизна база.


НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:
- Аксесоари, консумативи, части и елементи с ограничен срок на живот или годност, износващи части.
- Повреди по външната част на корпуса.


ГАРАНЦИОНО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
- При несъответствие между данните в документа и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
- Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица или сервизни бази.
- Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и монтаж.
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, прах или други фактори, извън допустимите граници; нестандартна захранваща или друга мрежа, токови удари, гръмотевици, пожари, наводнения, други външни въздействия.
- При ползване на уредите не по предназначение, както и повреди причинени от наше изделие върху друго оборудване.
- Рискът от повреди по време на транспорта до и от сервизната база е за сметка на купувача.