Видеонаблюдение

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 15мм

Кабел: 20 метра

-30%

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 6мм

Кабела: 90см

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 5.5мм

Кабела: 80см

Водоустойчивост: Да

Диаметър на камерата: 8.5мм

Гъвкавата тръба:

Монитор: 3.5" TFT LCD

-30%

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 7.2мм

Тръба: 768 мм

Водоустойчивост: Да

Видео: 1280х720

Снимки: 1280х720

Размер на камерата: 8.5мм

Тръба: 90 см.

-30%

Диаметър на камерата: 8.5мм

Гъвкавата тръба:

Видео: 640х480

Монитор: 3.5" TFT LCD

Водоустойчивост: IP67

Top