Видеонаблюдение

Водоустойчивост: Да

Видео: 1600х1200

Размер на камерата: 4.8мм

Кабел: 90 см

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 15мм

Кабел: 20 метра

Водоустойчивост: Да

Диаметър на камерата: 8.5мм

Гъвкавата тръба:

Монитор: 3.5" TFT LCD

Водоустойчивост: Да

Видео: 640х480

Размер на камерата: 7.2мм

Тръба: 768 мм

Водоустойчивост: Да

Видео: 1280х720

Снимки: 1280х720

Размер на камерата: 8.5мм

Тръба: 90 см.

-9%

Диаметър на камерата: 8.5мм

Гъвкавата тръба:

Видео: 640х480

Монитор: 3.5" TFT LCD

Водоустойчивост: IP67

Top